SHOP ANH THƯ 123 (10)

1. COS0303 GIẢM 8% TỐI ĐA 50K ĐƠN TỪ 250K

2. COSHOT03 GIẢM 10% TỐI ĐA 50K ĐƠN TỪ 350K

3. COSSALE03 GIẢM 10% TỐI ĐA 100K ĐƠN TỪ 500K

Freeship Xtra: FMCGFSS33 - giảm 8% tối đa 80K đơn từ 250K

Hiệu lực: 0h – 23h59 ngày 03.03.2021
Số lượng có hạn.