DNTN My Trần (7)


* Tư vấn & Thi công 𝗰𝗵𝗶𝗲̂́𝘂 𝘀𝗮́𝗻𝗴 nội thất.
* 𝗧𝗼̂̉𝗻𝗴 Đ𝗮̣𝗶 𝗹𝘆́ phân phối thiết bị chiếu sáng công nghệ 𝗟𝗘𝗗 - thương hiệu cao cấp, tiêu chuẩn Châu Âu: 𝗔𝗖 𝗘𝗹𝗲𝗰𝘁𝗿𝗶𝗰 và 𝗖𝗼𝗺𝗲𝘁
* 𝗧𝗼̂̉𝗻𝗴 Đ𝗮̣𝗶 𝗹𝘆́ phân phối quạt điện các loại. Thương hiệu 𝗬𝗮𝗻𝗳𝗮𝗻 - 𝗔𝗸𝗶𝗳𝗮𝗻 và quạt trần 𝗦𝗶𝗻𝘄𝗮

Địa chỉ: 𝟭𝟴𝟮/𝟭𝟱 𝗕𝗮̣𝗰𝗵 Đ𝗮̆̀𝗻𝗴- 𝗣𝗵𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝟮𝟰- 𝗤.𝗕𝗶̀𝗻𝗵 𝗧𝗵𝗮̣𝗻𝗵- 𝗧𝗣.𝗛𝗖𝗠
ĐT/ZALO: 𝟬𝟵𝟯 𝟭𝟭𝟭 𝟲𝟵𝟳𝟲
MS Thuế: 𝟬𝟯𝟭𝟱𝟱𝟱𝟯𝟳𝟰𝟱