3elife.vn (0)Welcome to our lovely shop! Happy New Year~~
Thank you for your interest in our shop's products!
Please note during Chinese New Year holiday time (2021/2/11-2021/2/13): Only accept orders, not delivery!
Orders would be shipped within 72 hours in other time.
※ Xin vui lòng lưu ý rằng chúng tôi là người bán ở nước ngoài và chúng tôi giao hàng từ Trung Quốc, thường sẽ mất khoảng 7-10 ngày để đến nơi.
Rất cảm kích nếu bạn có thể theo dõi cửa hàng của chúng
0 sản phẩm